• Welkom Gast
  • Inloggen
  • Inloggen
  • Account aanmaken
  • Dutch Bullion Twitter
  • Dutch Bullion Facebook
  • Dutch Bullion Google Plus
  •  
  • />
  Laden... Even geduld...

Waarom Goud?

Wat is de hoofdreden om fysiek goud te kopen?

 
Goud is de beste financiële hedge tegen een instabiele overheid. Goud wordt al duizenden jaren gezien als het echte geld en zit in een stierenmarkt (bull market) ten opzichte van alle valuta sinds 2001. Dit houdt simpelweg in dat er veel vertrouwen heerst onder investeerders, wat ervoor zorgt dat de prijzen stijgen.

Fysiek goud kun je zonder behulp van een tegenpartij bezitten. Geen risico lopen door een tegenpartij is erg belangrijk in een periode waar veel onrust heerst en bijna niemand in de financiële wereld te vertrouwen is. Zelfs het bezitten van aandelen op een beleggingsrekening kan risico's met zich meedragen, mits u ervoor zorgt dat de aandelen helemaal op eigen naam staan. Dutch Bullion prefereert dan ook fysiek goud kopen, zilver kopen, platina kopen en palladium kopen. U hebt het in uw eigen bezit. Zodoende is het zichtbaar, tastbaar en heeft u zelf de controle. Koop goud in de vorm van goudbaren of gouden munten om uw vermogen te beschermen!

 
 

Waarom zit goud in een stierenmarkt (bull market)?
 

Goud heeft alles te maken met schuld. Zodra de schulden van overheden oplopen, loopt de goudprijs in normale omstandigheden ook omhoog. Deze schulden van overheden zijn momenteel immens en worden bovendien steeds groter en groter. Overheden en bedrijven lijken niet te beseffen dat deze grote schulden onbetaalbaar worden. In de politiek wordt er bovendien niet adequaat gehandeld. Niemand schijnt de ernst van de situatie goed in te zien, de wil te hebben om er wat aan te doen of capabel genoeg te zijn om het schuldenprobleem aan te pakken.

In een normale economie wordt een bedrijf die zijn/haar schuld niet meer kan terugbetalen failliet verklaard. Momenteel is de situatie anders: overheden hebben zoveel schulden dat men deze schulden nooit meer kan terugbetalen. Een land wordt dus niet failliet verklaard, maar gaat het probleem uit de weg door het noodlot (failissement) uit te stellen. Overheden kunnen een faillissement uitstellen door uitstaande schulden af te betalen door middel van het creëren van nieuwe schulden. Dit noemen we ook wel monetaire verruiming.
 
 

Waarom monetaire verruiming?

 
Vele westerse banken zitten op grote schuldenbergen. Deze schulden worden boekhoudkundig buiten de balans gehouden, zodat de schulden niet opvallen bij het grote publiek (mark-to-model methode). De schulden zijn er echter wel degelijk en veroorzaken intern grote problemen bij deze grootbanken. Theoretisch zijn vele grootbanken failliet en hebben veel geld nodig om aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Hierdoor vindt monetaire verruiming plaats. Monetaire verruiming houdt dus simpelweg in dat deze grootbanken in leven worden gehouden en daarmee ook de economie zelf. Het zou gezond zijn als men deze banken failliet zouden laten gaan, maar politiek is dit niet verantwoord.
 
 

Wat zijn de consequenties van monetaire verruiming?

 
Door de totale hoeveelheid geld in omloop te vergroten krijg je monetaire inflatie. Dit heeft met vraag en aanbod te maken: zodra er meer aanbod is (in dit geval in Dollars, Euro’s, Yen), vermindert de vraag. Dit betekent dat de waarde van het aanbod lager wordt, wat resulteert in een waardevermindering van de betreffende valuta.
 
 

Mogelijke oplossing?

 
Het is duidelijk dat goud hard op weg is om weer een belangrijke rol te spelen in de wereldwijde economie. Vele centrale banken kopen goud om haar reserves te spreiden. Volgens ons heeft dit ook met de gedachte te maken dat goud in een 'korf' van alle grote Westerse valuta wordt geplaatst en vervolgens wordt vastgekoppeld aan M3 (een belangrijke graadmeter voor de wereldwijde hoeveelheid geld). Kortom, goud wordt vastgezet op een bepaalde prijs om stabiliteit te brengen in deze korf van valuta. We denken echter dat dit nog jaren gaat duren. Bovendien zal de goudprijs vele male hoger zijn dan nu, voordat dit scenario gaat uitkomen.

Kijk ook hier voor een toelichting van de bekende Amerikaanse goeroe en econoom Jim Rickards over het terugbrengen van goud in het systeem. 
 
 

Behoort goud per 1 januari 2013 voor 100% tot het 'Tier 1 Kernkapitaal'?

 
Op 4 juni 2012 hebben drie Amerikaanse financiële instanties (waaronder de Federal Reserve) het voorstel gedaan om goud per 1 januari 2013 voor 100% tot het Tier 1 Kernkapitaal te laten behoren. Tier 1 is het kapitaal dat banken dienen aan te houden ter dekking van al haar uitstaande risico’s. Dit houdt in dat banken het goud wat ze op haar balans hebben voortaan voor 100% mogen waarderen.  

Momenteel wordt goud op de balans voor 50% gerekend, terwijl vele onveilige staatsobligaties voor 100% worden gerekend. Als dit voorstel doorgaat, betekent dit dat banken meer goud kunnen gaan aanhouden op de balans omdat dit net zo wordt gewaardeerd als staatsobligaties. Op dit moment zijn de officiële goudreserves op de bankbalansen dermate laag. 

Bij Dutch Bullion denken wij dat dit de grootste verandering in de laatste tien jaar gaat betekenen op het gebied van goud. het is hierdoor namelijk bijzonder aannemelijk dat de vraag naar goud immens zal toenemen. Dit voorstel versterkt bovendien onze vermoedens dat de rol van goud in het wereldwijde economische systeem alleen maar zal toenemen naarmate de tijd vordert.


 
 
Disclaimer: De artikelen van Dutch Bullion zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.