• Welkom Gast
  • Inloggen
  • Inloggen
  • Account aanmaken
  • Dutch Bullion Twitter
  • Dutch Bullion Facebook
  • Dutch Bullion Google Plus
  •  
  • />
  Laden... Even geduld...

Privacy policy

Dutch Bullion respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.dutchbullion.nl. Dutch Bullion spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze privacy policy zijn omschreven.

Bij het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt om uw bestelling uit te voeren en u van de status van de order op de hoogte te houden. U kunt ervoor kiezen om een account aan te maken zodat u uw gegevens niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

Dutch Bullion zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Dutch Bullion stelt persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking als die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Het is voor Dutch Bullion interessant om te weten of de website vaak bezocht wordt en welke diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal Dutch Bullion bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Dutch Bullion gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Met deze informatie kan Dutch Bullion haar diensten en de website afstemmen op de wensen van de bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Dutch Bullion geen cookies ontvangt.


Als u vragen heeft over het privacybeleid van Dutch Bullion, dan kunt u een e-mail sturen naar info@dutchbullion.nl.